HomeDe Militair Rechtelijke VerenigingFoto'sActiviteitenVorige BijeenkomstenNieuwsFavoriete links
MILITAIRRECHT.NL
MILITAIR RECHTELIJKE VERENIGING
Nieuws

De Inhoudsopgave van de laatste uitgave in 2011 van het Militair Rechtelijk Tijdschrift treft u heronder aan:

 

Beschouwing

Strafvordering op zee. Enkele aspecten van opsporingsbevoegdheden tijdens maritieme rechtshandhaving, door Mr. Dr. Drs. P.J.J. van der Kruit

Ontwikkelingen in de militaire rechtspositie: het Flexibel Personeelssysteem in vogelvlucht, door mr. G.J. Tummers

 

 

STRAFRECHTSPRAAK

HR                         Voor de laatste maal: hoe blauw is groen?

15.06.2010           Voor opsporingsbevoegdheid van de Koninklijke Marechaussee is beslissend of zij werkzaam is in de uitoefening van in art. 6 Politiewet 1993 opgedragen taken. Daarvan was i.c. geen sprake: ondersteunende diensten van het Ministerie van Defensie behoren niet tot de strijdkrachten, en evenmin was sprake van bijstand aan of samenwerking met de reguliere politie. Toch geen cassatie omdat de desbetreffende processen-verbaal elkaar als geschriften bedoeld in art. 344.1 onder 5º Sv over en weer kunnen ondersteunen, wat zij doen (naschrift M.M.D.)

 

BESTUURSRECHTSPRAAK

CRvB                          Geen medisch onderzoek noodzakelijk bij ontslag van knokkende korporaal

09.07.2009           Een korporaal wordt ontslagen wegens wangedrag. De CRvB oordeelt dat geen medisch onderzoek noodzakelijk was naar toerekenbaarheid van het wangedrag. Geen sprake van een onevenredig zwaar besluit.

 

CRvB                         Ontslag wegens overtolligheid

15.10.2009            Burgerambtenaar bij ministerie van Defensie ontslagen wegens overtolligheid. De Raad concludeert dat het verrichte herplaatsingsonderzoek voldoende zorgvuldig is geweest.

 

Rb DH                        Goed werkgeverschap

10.02.2010           Als een verkeersleider van de KLu in de rang van kapitein verzoekt om op algemene functies te mogen solliciteren, wordt dit verzoek afgewezen. De Rechtbank ’s-Gravenhage oordeelt dat dit in strijd is met goed werkgeverschap. (Naschrift A.F.V.)

 

 

 

 

--------------------------------------------------
Persberichten 

 

Negen piraterijverdachten naar Nederland

15 april 2011 - Landelijk Parket

 

Negen van de zestien Somaliërs die aan boord van de Hr. Ms. Tromp worden  vastgehouden op verdenking van vuurwapengeweld tegen Nederlandse mariniers en zeeroof worden overgebracht naar Nederland. Het onderzoek door de Koninklijke Marechaussee heeft de verdenkingen tegen hen verder onderbouwd.

De negen zijn vorige week door de rechter-commissaris in Rotterdam in bewaring gesteld. Zij worden verdacht van zeeroof en vuurwapengeweld tegen de Nederlandse mariniers die voor de kust van Somalië een vissersschip wilden controleren. Vanaf de vissersboot, een zogenoemde dhow,  werd het vuur geopend op de mariniers.

Aan boord van het vissersschip bleken 16 Iraanse vissers al vier maanden te worden gegijzeld door een groep Somalische piraten. De mariniers troffen een aantal automatische wapens en draagbare raketwerpers aan.

Zeven andere Somaliërs, onder wie drie minderjarigen, die ook aan boord van de Tromp werden vastgehouden, worden in vrijheid gesteld. De verdenkingen tegen hen bleken onvoldoende te kunnen worden onderbouwd.

Het ministerie van Defensie brengt de negen verdachten zondag over naar Nederland. De raadkamer van de rechtbank Rotterdam beslist volgende week over hun verdere voorlopige hechtenis.

Vijf Somaliërs wegens zeeroof vervolgd

5 december 2010 - Landelijk Parket

 


Het Landelijk Parket stelt een strafrechtelijke vervolging in tegen vijf Somaliërs, die worden verdacht van zeeroof en de kaping van het Zuid-Afrikaanse zeiljacht Choizil op 7 november. De voorlopige hechtenis van het vijftal is zaterdag aan boord van het Nederlandse marineschip Hr.Ms. Amsterdam door de raadkamer van de rechtbank Rotterdam met 90 dagen verlengd.

De vijf mannen maken deel uit van een groep van 20 Somaliërs, die door de Hr. Ms. Amsterdam zijn opgepakt en vervolgens aangehouden in opdracht van het Landelijk Parket.  Tegen vijftien verdachten bleek onvoldoende bewijs voorhanden. Zij zijn inmiddels voor de kust van Somalië door de marine vrijgelaten.

Het zeilschip Choizil is ruim vier weken geleden voor de kust van Tanzania gekaapt. Eenheden van de EU-missie Atalanta, waaronder de Hr. Ms. Amsterdam, hebben het jacht ontzet. De Hr. Ms. Amsterdam heeft de Zuid-Afrikaanse schipper overgedragen aan de Zuid-Afrikaanse autoriteiten.

De vijf Somaliërs die in Nederland terecht moeten staan zijn tussen de 20 en 30 jaar oud. Zij hebben een advocaat toegevoegd gekregen. Het vijftal wordt door het ministerie van Defensie vandaag overgebracht naar Nederland. Het onderzoek naar hun betrokkenheid bij zeeroof wordt uitgevoerd door de Koninklijke Marechaussee.

Internationaal recht

Piraterij of zeeroof is een misdrijf dat strafbaar is gesteld onder internationaal recht. Doordat Nederland over universele rechtsmacht beschikt, is het mogelijk om over de hele wereld tegen piraterij op te treden. De vijf Somaliërs worden door het Openbaar Ministerie strafrechtelijk vervolgd omdat onder andere sprake is van een geslaagde zeeroof met slachtoffers en er voldoende bewijs is tegen de verdachten.

 

Hof Arnhem wijst verzoek tot strafvervolging in 'eigen vuur'-incident Afghanistan af


14 oktober 2010

De militaire beklagkamer van het gerechtshof Arnhem heeft uitspraak gedaan in een zogeheten artikel 12 Sv-procedure. In die procedure is door de ouders van twee in Afghanistan door eigen vuur omgekomen militairen (korporaal P. en soldaat S.) verzocht de strafvervolging te bevelen van twee andere militairen die bij dat fatale incident betrokken zijn geweest.


OM onderzoekt aangifte Srebrenica

20 augustus 2010 - Arrondissementsparket Arnhem

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft begin juli van nabestaanden van slachtoffers van Srebrenica een aangifte ontvangen over betrokkenheid van Nederlandse militairen bij strafbare feiten begaan in Srebrenica in juli 1995. 
Het OM heeft op grond van de aangifte besloten een feitenonderzoek in te stellen. Dit betekent dat het OM beschikbare informatie gaat analyseren aan de hand van de feiten genoemd in de aangifte. Deze informatie bestaat onder andere uit eerder uitgevoerde onderzoeken en de daaruit voortvloeiende rapporten zoals het rapport van de Commissie Van Kemenade, het NIOD-rapport en het rapport van de Commissie Bakker. 
Dit feitenonderzoek zal naar verwachting meerdere maanden in beslag nemen. Daarna zal bekeken worden of er een strafrechtelijk onderzoek   ingesteld dient te worden. (bron OM Arnhem)


 HomeDe Militair Rechtelijke VerenigingFoto'sActiviteitenVorige BijeenkomstenNieuwsFavoriete links