Recente activiteiten

Recente activiteiten

Hier vindt u korte verslagen van de activiteiten van de MRV die eerder hebben plaatsgevonden. Heeft u als lid een onderwerp dat u graag eens behandeld zou zien? Laat het ons dan weten via het contactformulier!

Kijk hier voor een foto-impressie van de activiteiten

Lezing 10 november 2016 - "Cyber operaties"

De ontwikkelingen van de afgelopen decennia op het gebied van digitale techniekhebben ons veel nieuwe mogelijkheden gebracht, maar hebben ook geleid tot nieuwe strategische belangen. Digitale middelen zijn integraal deel uit gaan maken van ons dagelijks leven, onze economie, onze infrastructuur en ook van ons militaire optreden. Reeds enige jaren geleden is het digitale domein, naast land, lucht, zee en ruimte, dan ook internationaal erkend als het vijfde militaire domein. In 2012 is hier door de Minister van Defensie op ingesprongen met de Defensie Cyber Strategie. De ontwikkelingen in het digitale domein volgen elkaar in rap tempo op en ook Defensie heeft sinds 2012 niet stil gezeten. Inmiddels hebben we het Defensie Cyber Commando en het Defensie Cyber Expertise Centrum en zijn er diverse opleidingen ontwikkeld. Maar wat dit alles nu concreet betekent en hoe we er momenteel voor staan met betrekking tot cyber, dat zijn vragen die tijdens deze lezing beantwoord werden. De eerste spreker, brigade-generaal ir. Hans Folmer, commandant van het Defensie Cyber Commando (DCC) is ingegaan op de huidige stand van zaken met betrekking tot cyber operaties. De tweede spreker, brigade-generaal prof. dr. Paul Ducheine, hoogleraar Cyber Warfare aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar Military Law of Cyber Operations and Cyber Security aan de Universiteit van Amsterdam, heeft vervolgens gesproken over de juridische aspecten die daarbij spelen en een kijkje gegeven in de politieke besluitvorming.

Winterborrel 3 december 2015

In de donkere dagen en met het einde van het jaar in zicht is het altijd goed toeven in een bruin café. Onder het genot van een drankje en lekker warme borrelhapjes hebben we met een groot aantal leden terug geblikt op het afgelopen jaar en plannen gemaakt voor het volgende. We kijken er naar uit!

Zomerborrel 16 juni 2016

Met het zomerverlof in aantocht was het hoog tijd gezamenlijk het glas te heffen, de vakantieplannen te bespreken en nog even de laatste werkzaamheden uit te wisselen.

Lezing 25 mei 2016 - "Defensie en de migratieproblematiek"

Het nieuws werd de afgelopen maanden gedomineerd door het onderwerp migratie. De vluchtelingenstroom naar Europa ten gevolge van de conflicten in het Midden Oosten en daarbuiten heeft in korte tijd ongekende vormen aangenomen en voor veel complexe vraagstukken en spanningen gezorgd, zowel nationaal als internationaal. Welke rol is er in dit kader weggelegd voor Defensie en hoe wordt hier in de praktijk uitvoering aan gegeven? Om een antwoord te krijgen op deze en andere vragen, heeft de Militair Rechtelijke Vereniging (MRV) voor u een lezing georganiseerd: “Defensie en de migratieproblematiek”

De lezing werd verzorgd door de Directeur Operaties van de Koninklijke Marechaussee (KMar), brigade-generaal mr. M.T.J. Messerschmidt, MPA. In de lezing is onder meer ingegaan op de rol van het Border Security Team dat momenteel werkzaam is in Griekenland onder de vlag van Frontex en de inzet van Mobiel Toezicht en Veiligheid aan onze eigen landsgrenzen. Daarbij niet alleen aandacht voor de inzet van de KMar, maar ook voor de ondersteuning vanuit de andere krijgsmachtdelen.

De KMar als krijgsmachtdeel blijft soms enigszins onderbelicht. Het was erg interessant om nader te kijken naar de uitvoering van een van hun minder bekende taken.

Lezing 10 december 2014 - "De repatriëringsmissie in Oekraïne na de MH17 tragedie; ervaringen en juridische aspecten"

Deze lezing werd gegeven door kolonel KMar mr. C.P.C. Kuijs en mr. dr. M.C. Zwanenburg. Kolonel Kuijs was de operationeel commandant van de repatriëringsmissie Combined Joint Interagency Taskforce MH17 Recovery (CJIATF MH17) die zich na de ramp met de MH17 heeft ingezet om de stoffelijke overschotten en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van de ramp vanuit Oekraïne te bergen. Hij heeft verteld over zijn persoonlijke ervaringen tijdens deze missie.

De heer Zwanenburg was als jurist van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vanaf het begin betrokken bij de repatriëringsmissie. Hij is ingegaan op zijn ervaringen bij het maken van afspraken met de Oekraïnse autoriteiten om de missie mogelijk te maken.

Het was een interessante kijkje in de wereld van internationale betrekkingen en het verloop van deze bijzondere missie.