Recente activiteiten

Recente activiteiten

Hier vindt u korte verslagen van de activiteiten van de MRV die eerder hebben plaatsgevonden. Heeft u als lid een onderwerp dat u graag eens behandeld zou zien? Laat het ons dan weten via het contactformulier!

Kijk hier voor een foto-impressie van de activiteiten

Lezing 15 juni 2017 - "Artikel 36 review; juridische toelaatbaarheid van nieuwe wapens"

Voortdurend wordt er gezocht naar nieuwe middelen en methodes om militair nog effectiever op te kunnen treden. Wie bepaalt wat onze militairen mogen gebruiken? In Nederland is dat de Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik (AIRCW). Onze spreker, werkzaam bij de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie, is sinds jaar en dag betrokken bij de toetsing van nieuwe middelen en methoden op de juridische toelaatbaarheid, zoals door artikel 36 van het Eerste Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève wordt voorgeschreven.

We krijgen niet alleen antwoord op de vraag hoe dat precies in zijn werk gaat, maar we krijgen ook een uniek kijkje in de keuken hoe zo’n toetsing er inhoudelijk uitziet en horen meer over de samenwerking van de commissie met bijvoorbeeld artsen en ballistische experts.

Lezing donderdag 28 september 2017 - "Berging van vermiste vliegers; ereschuld, juridische casus of (economische) last?"

Eerder dit jaar hebben we stilgestaan bij gezonken schepen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar daar houdt het niet op. De Tweede Wereldoorlog heeft naast scheepswrakken een nog vele malen groter aantal vliegtuigwrakken nagelaten. En ook deze wrakken zijn, ook in Nederland, lang niet allemaal geborgen. Generaal-majoor Ivo de Jong, onze spreker voor deze gelegenheid, heeft ons meegenomen in de terugkerende problematiek rond het wel of niet overgaan tot berging van deze vliegtuigwrakken, waar zich mogelijk nog stoffelijke resten van vermiste vliegers in bevinden. Daarbij zijn verschillende invalshoeken belicht, zoals u reeds in de titel heeft kunnen lezen. Een enthousiaste spreker met een bijzonder verhaal waar we weer een hoop van opgestoken hebben.

Lezing donderdag 5 april 2018 - “De strijd tegen Islamitische Staat in 2018: juridische aspecten”

Deze lezing had tot onderwerp: “De strijd tegen Islamitische Staat in 2018: juridische aspecten”. Nederland neemt boven Irak en Oost-Syrië in coalitieverband deel aan de strijd tegen de terreurorganisatie IS. Ook trainen Nederlandse instructeurs samen met partnerlanden Iraqi Security Forces en Peshmerga-strijders in het noorden van Irak. De lezing werd verzorgd door een militair jurist en een operator die recent waren teruggekeerd van hun uitzending. Zij zijn van binnenuit getuige geweest van het verloop van de strijd tegen IS en hebben hierover een boeiend verhaal verteld aan onze leden. In de lezing werd ingegaan op de inhoud en de grondslag van de missie, de hoofdlijnen van het juridische kader, de internationale samenwerking en de persoonlijke ervaringen van de sprekers.

Lezing woensdag 26 april 2017 - "De Slag om de Javazee"

In november 2016 werd in het nieuws vermeld dat de wrakken van de Nederlandse schepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer van de zeebodem zijn verdwenen. Ook drie Britse schepen en een Amerikaanse onderzeeër bleken te zijn verdwenen. Deze schepen zijn in 1942 gezonken tijdens de Slag in de Javazee. Hierbij zijn 915 Nederlandse opvarenden om het leven gekomen, waaronder schout-bij-nacht Karel Doorman. Slechts één slachtoffer licht op het ereveld Kembang Kuning in Surabaya, Indonesië, begraven. Voor de andere slachtoffers golden de scheepswrakken als hun laatste rustplaats.

De verdwijning van de oorlogsschepen uit de Javazee gaf voor onze vereniging aanleiding om onder leiding van KLTZ (LD) dr. Martin Fink nader stil te staan bij de juridische status van gezonken oorlogsschepen en de vraag of het beschikbare juridische instrumentarium voldoende bescherming biedt tegen dergelijke verdwijningen. De spreker heeft ons in een bevlogen verhaal meegenomen naar de historische slag in de Javazee en voor ons het juridische kader geschetst dat met scheepswrakken gemoeid is. We hebben een aantal interessante nieuwe dingen geleerd en een goed beeld gekregen van de dilemma’s waar op juridisch en ethisch gebied mee geworsteld wordt met betrekking tot scheepswrakken.

Lezing woensdag 29 augustus 2018 - "De nieuwe WIV in praktijk"

De Nederlandse inlichtingendiensten werken sinds 1 mei 2018 volgens de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV 2017). Deze wet heet tot doel om de diensten in staat te stellen de nationale veiligheid te beschermen en geeft het noodzakelijke gereedschap om in de moderne tijd zaken als terrorisme, spionage en cyberaanvallen vroegtijdig te ontdekken. De inwerkingtreding van de WIV 2017 ging echter niet zonder slag of stoot. Er werden veel zorgen geuit over mogelijke ongewenste neveneffecten van de door de wet toegekende bevoegdheden. Hoe ziet het er in de praktijk uit en hoe wordt er door de diensten en de toezichthouders omgegaan met de zorgpunten die zijn aangedragen? Deze en nog veel meer vragen van de volle zaal werden beantwoord door een deskundig panel bestaande uit de Directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) generaal-majoor O. Eichelsheim, Plv Voorzitter Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) mr. A.R.O. Mooy MBA en de Voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) mr. H.N. Brouwer. Brigade-generaal b.d. mr. J.P. Spijk trad deze middag op als gespreksleider.