Recente activiteiten

Recente activiteiten

| |

Lezing donderdag 18 april 2019 - "NLD Special Operations Command; a new kid on the block?"

In samenwerking met het Juridisch Netwerk Defensie

De nationale Special Operations Forces (SOF) capaciteit was tot voor kort versnipperd belegd binnen Defensie, waardoor afdoende samenhang en integraliteit voor SOF ontbrak. Daarom is op 5 december 2018 het NLD Special Operations Command (SOCOM) opgericht. Met het NLD SOCOM maakt Defensie tevens een sprong voorwaarts op het gebied van kwaliteitsborging, toetsing en efficiëntie op het gebied van SOF opleidingen en training. Daarnaast speelt het NLD SOCOM een belangrijke rol in het voorzien in de noodzakelijke specifiek toegewijde ondersteuning voor SOF-operaties. Tot slot is het NLD SOCOM randvoorwaardelijk om in 2021 samen met de Belgen en de Denen een Composit Special Operations Component Command (CSOCC) in te kunnen richten, ter ondersteuning van de NATO Response Force (NRF). Met dit CSOCC wordt invulling gegeven aan de command and control (C2) capaciteit die benodigd is voor de invulling van onze NAVO-taak. Sprekers voor deze gelegenheid waren niemand minder dan de Commandant NLD SOCOM, generaal-majoor Theo ten Haaf, en luitenant-kolonel Gijs Tuinman RMWO. Zij hebben onze in grote getalen aanwezige leden beeld gegeven bij de opzet en de werkwijze van het NLD SOCOM. Daarbij zijn zij tevens de dialoog aangegaan met betrekking tot de (juridische) dilemma’s waar de Special Operations Forces (SOF) mee te maken kunnen krijgen bij een operationele inzet.