Recente activiteiten

Recente activiteiten

| |

Lezing woensdag 29 augustus 2018 - "De nieuwe WIV in praktijk"

De Nederlandse inlichtingendiensten werken sinds 1 mei 2018 volgens de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV 2017). Deze wet heet tot doel om de diensten in staat te stellen de nationale veiligheid te beschermen en geeft het noodzakelijke gereedschap om in de moderne tijd zaken als terrorisme, spionage en cyberaanvallen vroegtijdig te ontdekken. De inwerkingtreding van de WIV 2017 ging echter niet zonder slag of stoot. Er werden veel zorgen geuit over mogelijke ongewenste neveneffecten van de door de wet toegekende bevoegdheden. Hoe ziet het er in de praktijk uit en hoe wordt er door de diensten en de toezichthouders omgegaan met de zorgpunten die zijn aangedragen? Deze en nog veel meer vragen van de volle zaal werden beantwoord door een deskundig panel bestaande uit de Directeur van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) generaal-majoor O. Eichelsheim, Plv Voorzitter Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) mr. A.R.O. Mooy MBA en de Voorzitter van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) mr. H.N. Brouwer. Brigade-generaal b.d. mr. J.P. Spijk trad deze middag op als gespreksleider.