Recente activiteiten

Recente activiteiten

| |

Lezing woensdag 26 april 2017 - "De Slag om de Javazee"

In november 2016 werd in het nieuws vermeld dat de wrakken van de Nederlandse schepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer van de zeebodem zijn verdwenen. Ook drie Britse schepen en een Amerikaanse onderzeeër bleken te zijn verdwenen. Deze schepen zijn in 1942 gezonken tijdens de Slag in de Javazee. Hierbij zijn 915 Nederlandse opvarenden om het leven gekomen, waaronder schout-bij-nacht Karel Doorman. Slechts één slachtoffer licht op het ereveld Kembang Kuning in Surabaya, Indonesië, begraven. Voor de andere slachtoffers golden de scheepswrakken als hun laatste rustplaats.

De verdwijning van de oorlogsschepen uit de Javazee gaf voor onze vereniging aanleiding om onder leiding van KLTZ (LD) dr. Martin Fink nader stil te staan bij de juridische status van gezonken oorlogsschepen en de vraag of het beschikbare juridische instrumentarium voldoende bescherming biedt tegen dergelijke verdwijningen. De spreker heeft ons in een bevlogen verhaal meegenomen naar de historische slag in de Javazee en voor ons het juridische kader geschetst dat met scheepswrakken gemoeid is. We hebben een aantal interessante nieuwe dingen geleerd en een goed beeld gekregen van de dilemma’s waar op juridisch en ethisch gebied mee geworsteld wordt met betrekking tot scheepswrakken.