Recente activiteiten

Recente activiteiten

| |

Lezing 10 november 2016 - "Cyber operaties"

De ontwikkelingen van de afgelopen decennia op het gebied van digitale techniekhebben ons veel nieuwe mogelijkheden gebracht, maar hebben ook geleid tot nieuwe strategische belangen. Digitale middelen zijn integraal deel uit gaan maken van ons dagelijks leven, onze economie, onze infrastructuur en ook van ons militaire optreden. Reeds enige jaren geleden is het digitale domein, naast land, lucht, zee en ruimte, dan ook internationaal erkend als het vijfde militaire domein. In 2012 is hier door de Minister van Defensie op ingesprongen met de Defensie Cyber Strategie. De ontwikkelingen in het digitale domein volgen elkaar in rap tempo op en ook Defensie heeft sinds 2012 niet stil gezeten. Inmiddels hebben we het Defensie Cyber Commando en het Defensie Cyber Expertise Centrum en zijn er diverse opleidingen ontwikkeld. Maar wat dit alles nu concreet betekent en hoe we er momenteel voor staan met betrekking tot cyber, dat zijn vragen die tijdens deze lezing beantwoord werden. De eerste spreker, brigade-generaal ir. Hans Folmer, commandant van het Defensie Cyber Commando (DCC) is ingegaan op de huidige stand van zaken met betrekking tot cyber operaties. De tweede spreker, brigade-generaal prof. dr. Paul Ducheine, hoogleraar Cyber Warfare aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar Military Law of Cyber Operations and Cyber Security aan de Universiteit van Amsterdam, heeft vervolgens gesproken over de juridische aspecten die daarbij spelen en een kijkje gegeven in de politieke besluitvorming.