Recente activiteiten

Recente activiteiten

| |

Lezing 31 oktober 2019 te Utrecht - "Kernwapens: een juridische buitencategorie?"

Op donderdag 31 oktober hebben we met veertig van onze leden mogen luisteren naar de lezing: “Kernwapens: een juridische buitencategorie?” Onze spreker voor deze middag was mr. dr. Tom Coppen. Hij is specialist op het gebied van de juridische en beleidsaspecten van het internationale wapenbeheersingsrecht. Kernwapens dienen ter afschrikking, met als doel om daadwerkelijke inzet te voorkomen. Ze vormen de hoeksteen van het veiligheidsbeleid van de machtigste landen ter wereld. Om diezelfde reden staan de landen die beschikken over kernwapens terughoudend tegenover juridische beperkingen op dit vlak. Juristen en beleidsmakers gaan hier op verschillende manieren mee om. Tijdens deze lezing hebben we vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de rol van het internationale recht op het gebied van kernwapens. Een hoop nieuwe inzichten rijker en nog nagenietend van de borrel kijken we tevreden terug op een geslaagde middag.