Recente activiteiten

Recente activiteiten

Hier vindt u korte verslagen van de activiteiten van de MRV die eerder hebben plaatsgevonden. Heeft u als lid een onderwerp dat u graag eens behandeld zou zien? Laat het ons dan weten via het contactformulier!

Kijk hier voor een foto-impressie van de activiteiten

Lezing donderdag 28 september 2017 - "Berging van vermiste vliegers; ereschuld, juridische casus of (economische) last?"

Eerder dit jaar hebben we stilgestaan bij gezonken schepen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar daar houdt het niet op. De Tweede Wereldoorlog heeft naast scheepswrakken een nog vele malen groter aantal vliegtuigwrakken nagelaten. En ook deze wrakken zijn, ook in Nederland, lang niet allemaal geborgen. Generaal-majoor Ivo de Jong, onze spreker voor deze gelegenheid, heeft ons meegenomen in de terugkerende problematiek rond het wel of niet overgaan tot berging van deze vliegtuigwrakken, waar zich mogelijk nog stoffelijke resten van vermiste vliegers in bevinden. Daarbij zijn verschillende invalshoeken belicht, zoals u reeds in de titel heeft kunnen lezen. Een enthousiaste spreker met een bijzonder verhaal waar we weer een hoop van opgestoken hebben.

Lezing 15 juni 2017 - "Artikel 36 review; juridische toelaatbaarheid van nieuwe wapens"

Voortdurend wordt er gezocht naar nieuwe middelen en methodes om militair nog effectiever op te kunnen treden. Wie bepaalt wat onze militairen mogen gebruiken? In Nederland is dat de Adviescommissie Internationaal Recht en Conventioneel Wapengebruik (AIRCW). Onze spreker, werkzaam bij de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Defensie, is sinds jaar en dag betrokken bij de toetsing van nieuwe middelen en methoden op de juridische toelaatbaarheid, zoals door artikel 36 van het Eerste Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève wordt voorgeschreven.

We krijgen niet alleen antwoord op de vraag hoe dat precies in zijn werk gaat, maar we krijgen ook een uniek kijkje in de keuken hoe zo’n toetsing er inhoudelijk uitziet en horen meer over de samenwerking van de commissie met bijvoorbeeld artsen en ballistische experts.

Lezing woensdag 26 april 2017 - "De Slag om de Javazee"

In november 2016 werd in het nieuws vermeld dat de wrakken van de Nederlandse schepen Hr. Ms. De Ruyter, Hr. Ms. Java en Hr. Ms. Kortenaer van de zeebodem zijn verdwenen. Ook drie Britse schepen en een Amerikaanse onderzeeër bleken te zijn verdwenen. Deze schepen zijn in 1942 gezonken tijdens de Slag in de Javazee. Hierbij zijn 915 Nederlandse opvarenden om het leven gekomen, waaronder schout-bij-nacht Karel Doorman. Slechts één slachtoffer licht op het ereveld Kembang Kuning in Surabaya, Indonesië, begraven. Voor de andere slachtoffers golden de scheepswrakken als hun laatste rustplaats.

De verdwijning van de oorlogsschepen uit de Javazee gaf voor onze vereniging aanleiding om onder leiding van KLTZ (LD) dr. Martin Fink nader stil te staan bij de juridische status van gezonken oorlogsschepen en de vraag of het beschikbare juridische instrumentarium voldoende bescherming biedt tegen dergelijke verdwijningen. De spreker heeft ons in een bevlogen verhaal meegenomen naar de historische slag in de Javazee en voor ons het juridische kader geschetst dat met scheepswrakken gemoeid is. We hebben een aantal interessante nieuwe dingen geleerd en een goed beeld gekregen van de dilemma’s waar op juridisch en ethisch gebied mee geworsteld wordt met betrekking tot scheepswrakken.

Lezing 10 november 2016 - "Cyber operaties"

De ontwikkelingen van de afgelopen decennia op het gebied van digitale techniekhebben ons veel nieuwe mogelijkheden gebracht, maar hebben ook geleid tot nieuwe strategische belangen. Digitale middelen zijn integraal deel uit gaan maken van ons dagelijks leven, onze economie, onze infrastructuur en ook van ons militaire optreden. Reeds enige jaren geleden is het digitale domein, naast land, lucht, zee en ruimte, dan ook internationaal erkend als het vijfde militaire domein. In 2012 is hier door de Minister van Defensie op ingesprongen met de Defensie Cyber Strategie. De ontwikkelingen in het digitale domein volgen elkaar in rap tempo op en ook Defensie heeft sinds 2012 niet stil gezeten. Inmiddels hebben we het Defensie Cyber Commando en het Defensie Cyber Expertise Centrum en zijn er diverse opleidingen ontwikkeld. Maar wat dit alles nu concreet betekent en hoe we er momenteel voor staan met betrekking tot cyber, dat zijn vragen die tijdens deze lezing beantwoord werden. De eerste spreker, brigade-generaal ir. Hans Folmer, commandant van het Defensie Cyber Commando (DCC) is ingegaan op de huidige stand van zaken met betrekking tot cyber operaties. De tweede spreker, brigade-generaal prof. dr. Paul Ducheine, hoogleraar Cyber Warfare aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie en bijzonder hoogleraar Military Law of Cyber Operations and Cyber Security aan de Universiteit van Amsterdam, heeft vervolgens gesproken over de juridische aspecten die daarbij spelen en een kijkje gegeven in de politieke besluitvorming.

Zomerborrel 16 juni 2016

Met het zomerverlof in aantocht was het hoog tijd gezamenlijk het glas te heffen, de vakantieplannen te bespreken en nog even de laatste werkzaamheden uit te wisselen.