M.R.V.

 

 

 

De Militair Rechtelijke Vereniging is opgericht op 7 april 1936 en kent momenteel ruim 250 leden. De vereniging heeft als doelstelling “de beoefening van het militaire recht in de ruimste zin en streeft ernaar de militaire factoren op de juiste waarde hierbij te doen schatten”. We richten ons daarbij in hoofdzaak op kennisdeling door middel van lezingen, en het opbouwen en onderhouden van een netwerk onder onze leden. De vereniging organiseert drie tot vier bijeenkomsten per jaar. Daarbij kan het gaan over actuele onderwerpen, of we gaan met terugkerende of bijzondere onderwerpen meer de diepte in. De ene keer is het sterk juridisch, de andere keer richt het zich meer op de context van een juridische kwestie of op een stuk historie. De lezingen worden traditiegetrouw afgesloten met een borrel. De bijeenkomsten vinden afwisselend plaats in Utrecht en Den Haag.